Şiddetsiz İletişim : Bir yaşam dili.

Şiddetsiz İletişim barışcıl yollardan şiddetin, acının ve çatışmaların köklerini kavramamızı kolaylaştıran etkin bir yöntemdir.

Bu tekniğin amacı, insanlar arasındaki ilişkinin kalitesini arttırmaktır. Peki ama nasıl? Empati, yardımseverlik, işbirliği ve birbirinin anlayışına hitap ederek.

Bu iletişim aracı, psikolog Marshall Rosenberg tarafından, 60'lı yıllarda öğrencilerin ve çalışanların günlük hayatlarını temsil eden şiddet olaylarının bir parçası olarak oluşturulmuş ve geliştirilmiştir.

Şiddetsiz iletişim tekniği hem profesyonel hem de kişisel bakış açısından kullanılabilir.

Neden şiddetsiz iletişim?

• Kendinizle iletişim kurmak ve içinizdekileri neler olup bittiğini netleştirmek (öz-empati);

• mesajın anlaşılmasını ve kabul edilmesini teşvik edecek şekilde başkalarıyla iletişim kurmak;

• Diğer kişiyi diyaloğu teşvik edecek şekilde dinlemek.

Neden şiddetsiz iletişim tekniğini öğrenmeliyiz? (Siddetsiz İletişim Türkiye)

Çoğumuz ilişkilerimizin niteliğini geliştirecek, kişisel yetkinliğimizi derinleştirecek ya da daha sade bir şekilde söyleyecek olursak uygulamada iletişimimizi daha etkin kılacak becerilere hasretiz.

Ne yazı ki yine çoğumuz doğduğumuz günden beri şikayet, talep ve teşhis etmeye, yargılamaya eğitildik. Neyin doğru neyin yanlış olduğu gibi kavramlarla düşünmeyi ve insanlarla bu çerçevede iletişim kurmayı öğrendik. Alıştığımz biçimde düşünüp konuşmak en iyi ihtimalle iletişime engel olmakta, yanlış anlaşılmalar ve hayal kırıklıkları yaratmaktadır. Daha da kötüsü kızgınlık ve acı kaynağı olup şiddete dönüşebilmektedir. En iyi niyetli insanlar bile istemedikleri halde gereksiz yere gerginlik ve çatışma üretebilmekteler.

Şiddetsiz İletişim yüzeyin altında, içimizde canlı olana ulaşmayı, kendimizi keşfetmeyi sağlar. Bütün eylemlerimizin temelinde yatan insani ihtiyaçlarımızı karşılama çabasını görmemize yardım eder. Duygu ve ihtiyaç sözlüğümüzü geliştirerek içimizde olan biteni daha berrak ifade edebilme yetkinliğini kazanırken, aynı zamanda o anda diğerlerine de ne olduğunu anlayabilecek duruma geliriz. İhtiyaçlarımızı farkedebildiğimizde ve anlıyabildiğimizde gerçekleşen, daha doyurucu ilişkiler için paylaştığımız bir temel yaratmaktır.

Şiddetsiz İletişimin Bileşenleri/Unsurları.

Şiddetsiz İletişim dikkatimizi kendimizi ifade ederken veya başkasını dinlerken dört bilgi kaynağına odaklar :

  • Gözlem- teşhis, yorum, yargı kullanmadan, olan bitenin nesnel tanımını yapmak. Ne görüyorum, duyuyorum?;

  • Duygular- gözleminizden dolayı sizde tetiklenen duyguları suçlama getirmeden söylemek. Ne hissediyorum?;

  • İhtiyaçlar- duygularımıyın kaynağı olan karşılanan veya karşılanamayan ihtiyaçlarımızı dile getirmek ;

  • Rica/İstek- ihtiyacımızı karşılamak için eyleme çağıran açık bir rica formüle etmek. Hayatımın tekrar harika olması için ne olsun, ne yapılsın istiyorum?.

Şiddetsiz iletişim tekniğinin ilk bakışta uygulanması kolay görünüyor.Ancak, bu gerçeklikte yerine koymak için karmaşık bir tekniktir. Bu nedenle "ŞI" öğrenimi bu dilde eğitim görmüş profesyonellerle yapılır.

#Şiddetsizİletişim #yaşamdili #iletişimkurmak #özempati #mesaj #anlamak #dinlemek #teknik #SI #Gözlem #Duygu #İhtiyaç #Rica #Istek #uygulama #ilişkiler

Featured Posts